Zastosowanie najazdów w wagach – cz.1

W wielu miejscach stosowane są wagi służące do ważenia przedmiotów o bardzo dużej masie, wymagające wyniesienia konstrukcji pomostu nad poziom terenu. Posiadają one swoją specyficzną nazwę oraz wymagania odnośnie zastosowania specjalnych środków do załadunku ważonego towaru.

Wyjaśnienie definicji

Wagi wyniesione ponad powierzchnię terenu posiadają swoją specyficzną nazwę, a mianowicie wagi najazdowe, które w odróżnieniu od wag pomostowych o podobnej konstrukcji, posiadają dodatkowe najazdy wraz z elementami umożliwiającymi ich zamocowanie w podłożu w celu stabilnego przytwierdzenia uniemożliwiającego przesunięcie się konstrukcji najazdu w trakcie użytkowania.

Załadunek towaru

Aby umieścić na wadze towar przeznaczony do ważenia można zastosować wózki widłowe oraz suwnice. Jeżeli nie ma takiej możliwości można zastosować załadunek ręczny przy pomocy wózków jeżdżących oraz paleciaków. W tym przypadku do wagi musi być dołączony specjalny najazd, który umożliwi wjazd na wagę z ładunkiem.

Projektowanie konstrukcji

Przy projektowaniu najazdu trzeba pamiętać, aby spadek nie był zbyt ostry, gdyż będzie to przeszkadzać w umieszczeniu ładunku na wadze. Zakłada się, że optymalny spadek wynosi 1:10 tj. 10cm wysokości wagi wymaga zastosowania najazdu o długości 1mb. Powierzchnia najazdu do wagi pomostowej przy załadunku ręcznym powinna być gładka, aby zminimalizować opory podczas najeżdżania. W przypadku stosowania załadunku mechanicznego, czyli przykładowo wjazd wózkiem z napędem własnym powierzchnia powinna być szorstka (pokryta np. blachą ryflowaną) co pozwoli uniknąć poślizgów kół przy wjeździe.

Rodzaj materiału

Wymagania odnośnie materiału zależą od czynników atmosferycznych w jakich waga ma docelowo pracować. Zastosowanie stali nierdzewnej w najazdach oraz samej wadze sprawi, że będą one odporne na korozje oraz wysokie temperatury. Dzięki użyciu takiego typu stali urządzenie będzie mogło pracować w agresywnych warunkach środowiskowych takich jak różnego rodzaju detergenty oraz roztwory kwasów i soli. Zwykła stal będzie o wiele bardziej podatna na wyżej wymienione czynniki jak również na samą wodę. Dla jej zabezpieczenia stosuje się najczęściej malowanie proszkowe. Stal nierdzewna jest o wiele droższa od zwykłej więc zastosowanie jej ma swoje uzasadnienie głównie w czynnikach atmosferycznych, no chyba że bardzo istotnym elementem wizualnym może być dodatkowy połysk, którego nie da się osiągnąć przy zwykłej stali.