Rola i znaczenie wag w pracach laboratoryjnych

Dokładne określanie ilości różnych substancji zawsze miało duże znaczenie praktyczne. Problem odmierzania właściwej wagi dotyczył głównie handlu i był bardzo ściśle regulowany i nadzorowany. Rozwój przemysłu, nauki, a szczególnie biotechnologii, farmacji czy poszczególnych dziedzin chemii sprawił, że maksymalnie dokładne określanie wagi poszczególnych materiałów jest jeszcze większe. Widać to szczególnie w pracach laboratoryjnych. Placówki badawcze wykonują nie tylko prace naukowe wiążące się z badaniem właściwości i działania rozmaitych związków chemicznych czy materiałów. Sprawdzają także skład różnych produktów, kontrolują ich zgodność z różnymi normami czy określają efektywność działania maszyn lub urządzeń. Wagi laboratoryjne znajdują szerokie zastosowanie w farmacji, zarówno przy masowej produkcji leków w zakładach, jak i w aptekach, np. przy sporządzaniu tzw. leków recepturowych.

Charakterystyka wag laboratoryjnych

Wagi laboratoryjne muszą odznaczać się wyjątkową precyzją i stabilnością pomiarów. Najmniejszy błąd może oznaczać pomyłkę w całej procedurze badawczej i zniweczyć pracę wielu osób. W niektórych przypadkach skutki takiego nieprawidłowego działania mogłyby być groźne dla życia i zdrowia laborantów czy nawet osób postronnych. Wagi laboratoryjne są więc nie tylko wytwarzane w rozmaitych przedziałach dokładności, ale także specjalnie kalibrowane oraz okresowo sprawdzane.

Przy wyborze wagi do konkretnego zastosowania liczy się nie tylko jej zakres działania, czułość oraz osiągana precyzja pomiaru, ale także rodzaj i rozmiar ważonych substancji. Szalki wagi muszą być w odpowiednim rozmiarze oraz mieć powierzchnię, która jest odporna na działanie ważonej substancji, a jednocześnie pozwala na zachowanie wymaganej czystości.

Podczas ważenia na wadze laboratoryjnej istotna jest doskonałość samego urządzenia i kompetencje osoby, która je obsługuje, ale również warunki zewnętrzne. Poza czynnikami stosunkowo łatwymi do zweryfikowania, takimi jak czystość, odpowiednia dla ważonej substancji wilgotność czy temperatura, ważne są również czynniki, które trudniej uchwycić, np. wibracje przenoszące się z innych urządzeń.