Na czym polega legalizacja wagi?

Działanie wszystkich urządzeń pomiarowych powinno być dokładne i precyzyjne, zwłaszcza jeśli ich wskazania są podstawą do naliczania opłat czy nakładania różnych obowiązków i stosowania kar. W przypadku wag prawidłowe działanie jest szczególnie istotne, ponieważ zwykle służą one do określania ilości produktu, za który trzeba zapłacić, dawkowania poszczególnych substancji wchodzących w skład jakiegoś wyrobu, a nawet wręczania mandatów czy kierowania spraw do sądu, jak w przypadku urządzeń służących do ważenia aut ciężarowych.

Sposobem na zapewnienie, że waga działa poprawnie, a jej wskazania odpowiadają rzeczywistej masie ważonego przedmiotu, jest legalizacja wag. Dzięki niej można mieć pewność, że masa podawana przez urządzenie jest dokładna, a ewentualne odchylenia mieszczą się w ściśle określonych granicach. Sprawdźmy, na czym polega legalizacja wagi i jak się ją przeprowadza.

Legalizacja pierwotna i ponowna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wagi, które są wykorzystywane do obrotu handlowego, muszą być poddawane legalizacji. Przepis ten obejmuje nie tylko wagi sklepowe, ale również wszystkie te, które są wykorzystywane do wyznaczania ilości sprzedawanego towaru o dowolnym charakterze. Legalizowane muszą być także wagi, które służą ochronie życia, zdrowia oraz środowiska. Oznacza to, że legalizacji podlegają również wagi wykorzystywane w placówkach medycznych wszelkiego rodzaju. Na podobnych zasadach legalizacja obejmuje wagi używane do produkcji różnych towarów, jak również te stosowane przy pakowaniu czy dystrybucji.

Od obowiązku legalizacyjnego są zwolnione jedynie te urządzenia, które wykorzystujemy na swój prywatny użytek, bez związku z jakąkolwiek działalnością usługową czy produkcyjną.

Legalizacja wagi jest wykonywana przez pracowników Urzędu Miar. Sprawdzają oni dokładność działania urządzenia oraz umieszczają na nim naklejkę z informacją o legalizacji, a także zakładają plomby.

Ze względu na to, że Urząd Miar nie zajmuje się kalibracją czy regulowaniem wag, zanim zostaną one tam dostarczone, powinny być dokładnie sprawdzone i wyregulowane, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Wagi, które są sprzedawane, są zalegalizowane przez producenta. Jest to tzw. legalizacja pierwotna. Okres ważności nowo zakupionej wagi to 3 lata od roku podanego na tabliczce znamionowej wagi. 3 lata są liczone od dnia 1 grudnia wskazanego roku.  Po upływie tego terminu konieczna jest legalizacja ponowna. W jej ramach na wadze jest umieszczany odpowiedni hologram oraz oznaczenie miesiąca i roku wykonania badania. Tego typu legalizacja jest ważna przez kolejnych 25 miesięcy. Po upływie tego terminu wymagana jest ponowna legalizacja.

Legalizacja jest też konieczna po wykonywaniu napraw i dopasowaniu urządzenia do rozmaitych indywidualnych potrzeb.

Za brak legalizacji wagi może być nałożona na jej użytkownika grzywna.