Jakie wagi są wykorzystywane w przemyśle?

Bardzo wiele procesów technologicznych przeprowadzanych w związku z różnego rodzaju działalnością przemysłową wymaga dokładnego dozowania rozmaitych składników. W przypadku cieczy lub gazów zazwyczaj chodzi o ściśle określoną objętość, ciała stałe najczęściej muszą być precyzyjnie zważone. Ze względu na bardzo różną wielkość i masę poszczególnych porcji odmierzanych substancji wagi wykorzystywane w przemyśle charakteryzują się bardzo dużą różnorodnością. Mamy zarówno urządzenia przygotowujące bardzo małe porcje materiałów, np. w przemyśle biotechnologicznym, jak i takie, które ważą jednorazowo wielotonowe ładunki, niejednokrotnie wraz ze środkiem transportu, na którym są przewożone. Taka sytuacja ma miejsce np. przy produkcji materiałów budowlanych lub w energetyce.

 

Wagi zbiornikowe

Do wag, które służą odmierzaniu większych partii materiałów, należą wagi zbiornikowe. Używa się ich do ważenia zawartości całego zbiornika lub silosu. Urządzenia tego rodzaju są przystosowane do pomiarów wagi substancji sypkich, półpłynnych lub cieczy, a także różnych granulatów. Wykorzystuje się je np. w przetwórstwie rolno-spożywczym, przemyśle chemicznym lub rolnictwie.

 

Wagi samochodowe

Wagi samochodowe są używane tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego sprawdzenia wielkości przewożonego ładunku. Są stosowane zwykle w zakładach, gdzie wykorzystuje się materiały sypkie czy inne ujednolicone ładunki. Wagi samochodowe są często wykorzystywane przy odmierzaniu ilości kruszyw budowlanych, podczas ważenia węgla w składach opału czy w firmach zajmujących się obsługą surowców wtórnych. Wagi samochodowe są również używane do sprawdzania masy pojazdu przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego i służby celne.

 

Wagi inwentarzowe

Wagi inwentarzowe są używane w rolnictwie oraz w weterynarii. Za ich pomocą sprawdza się wagę zwierząt hodowlanych różnych gatunków. Wagi tego typu są wyposażone w specjalne przejścia i bariery, których zamknięcie, ogranicza zwierzęciu swobodę ruchów na czas pomiaru.

 

Wagi platformowe

To najbardziej pojemna kategoria wag, obejmująca urządzenia, które sprawdzają wagę materiałów umieszczonych na platformie. W zależności od swej konstrukcji mogą one określać wagę całych palet z różnymi produktami lub być np. wbudowane w linię technologiczną i ważyć poszczególne przemieszczane taśmą towary.