Charakterystyka wag platformowych

Prowadzenie działalności wytwórczej lub handlowej jest nieodłącznie związane z koniecznością ważenia rozmaitych substancji. W przypadku różnych procesów technologicznych trzeba kontrolować m.in. ilość wykorzystywanych surowców i półproduktów, a także sprawdzać ile określonej substancji udało się wyprodukować. Wagi są również niezbędne w różnych procesach logistycznych, związanych z pakowaniem czy przygotowywaniem towarów do wysyłki.

Obrót handlowy wieloma towarami były także niemożliwy bez dokonywania dokładnych pomiarów kupowanych i sprzedawanych materiałów. Ważenie jest konieczne przy skupie i sprzedaży płodów rolnych – zbóż, okopowych, warzyw lub owoców. Jest konieczne także np. przy obrocie opałem, środkami chemicznymi, materiałami rolniczymi. Większość substancji, które wymagają ważenia w działalności przemysłowej i handlowej, może być dokładnie odmierzana przy pomocy wag platformowych. Sprawdźmy, czym się one charakteryzują i gdzie jeszcze, poza handlem hurtowym i działalnością produkcyjną, mogą być używane.

Zastosowanie wag platformowych

Wagi platformowe są zwykle używane do ważenia materiałów o masie od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów. Swoją nazwę zawdzięczają sporej płaskiej szalce, która jest wykonana w formie platformy. Dzięki temu waga tego typu może być wykorzystywana w dość szerokim zakresie zastosowań. Można na niej bowiem ważyć towary w rozmaitych opakowaniach – od umieszczonych na paletach, po przechowywane w dużych pojemnikach, koszach czy skrzynkach. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by ważyć na niej bele czy zwoje, a także różne towary luzem. W wielu przypadkach wagi platformowe są instalowane w specjalnie przygotowanych obniżonych stanowiskach, które ułatwiają wjeżdżanie na nie różnymi wózkami czy nawet pozwalają na wsuwanie rozmaitych towarów.

Wagi platformowe są powszechnie wykorzystywane w gabinetach weterynaryjnych, gdzie waży się na nich leczone zwierzęta w celu sprawdzenia stanu ich odżywienia czy kontroli masy dla dobrania odpowiedniej dawki leków. Wagi platformowe są używane do ważenia bagaży na lotniskach, a także do kontroli wagi w urzędach pocztowych przy wysyłaniu większych przesyłek. Często korzystają z nich również firmy korzystające z różnych możliwości wysyłki, np. sklepy internetowe, a także firmy kurierskie dla obliczenia opłaty należnej za transportowaną paczkę.