Czujniki tensometryczne w systemach wagowych

Czujniki tensometryczne w systemach wagowych

Tradycyjny pomiar masy odbywał się zawsze przez porównanie ważonego przedmiotu z odpowiednim wzorcem. Przez całe tysiąclecia stosowano miary w postaci odpowiednich odważników, w stosunku do których określano masę konkretnych rzeczy. Wraz z rozwojem elektroniki technologia ważenia uległa radykalnej zmianie. W wagach zaczęto stosować specjalne czujniki tensometryczne, a ich wskazania stały … Continue reading

Charakterystyka wag platformowych

Charakterystyka wag platformowych

Prowadzenie działalności wytwórczej lub handlowej jest nieodłącznie związane z koniecznością ważenia rozmaitych substancji. W przypadku różnych procesów technologicznych trzeba kontrolować m.in. ilość wykorzystywanych surowców i półproduktów, a także sprawdzać ile określonej substancji udało się wyprodukować. Wagi są również niezbędne w różnych procesach logistycznych, związanych z pakowaniem czy przygotowywaniem towarów do … Continue reading